.... Innymi słowy ..każda sytuacja lub rzecz włączając w to mikroorganizmy /bakterie /, wirusy zdolne rozbijać komórki ciała na fragmenty ,może być zaklasyfikowana jako producent promotorów choroby ,które mogą pobudzić kancerogeny /inicjatory / do rozpoczęcia rozwoju choroby .

Kancerogeny/ inicjatory / pozwalają na chemiczne połączenie się ze zdrową-komórką Promotorów / czyli strzępów komórek rozerwanych na skutek traumatycznych przeżyć,stresów,obaw,pozostawanie w stanie-psychicznej beznadziei zbyt długo.


Na początku kancerogeny /inicjatory / znajdują się w krwiobiegu i krążą po całym ciele .Nowotwór powstanie w miejscu ,którym produkowane są promotory.


Papierosy nie mogą powodować raka .One mogą jedynie spowodować produkcje promotorów w płucach ,czego następstwem będzie powstanie raka w tym miejscu .Jeśli promotor będzie produkowany w okolicy nerek , to tam powstanie nowotwór .Każda próba wyhodowania raka w ciele człowieka ,lub zwierzęcia skazana jest na porażkę ,ponieważ nikt nie jest w stanie wytworzyć identycznych warunków ,w jakich rak powstanie .