Tak, więc, jeśli wyeliminujemy bakterie i wirusy –uleczymy chorobę. Jeśli natomiast zredukujemy zniszczone komórki, to usuniemy jedynie symptomy choroby ,a nie samą chorobę.
Rak jest inny .To nie jest choroba wirusowa ,ani bakteryjna .Z tego powodu nie jest to problem medyczny .To problem fizyczny .To choroba związana z zatruciem ,spowodowana kancerogenami .Kancerogen to producent raka .
Największy okrąg to komórka ciała , mniejszy to promotor .Kiedy połączą się ze sobą chemicznie ,zdrowa komórka przekształca się w komórkę rakową .Aby zdrowa komórka mogła przeobrazić się w komórkę rakową ,potrzebny jest .