Komórki rakowe, nie są stabilne, ani zbilansowane i są spolaryzowane. Z tego powodu, za pomocą rezonansu magnetycznego można je wykryć.Sugerowany opis / model reprezentuje je. Kiedy wysyłamy impuls, do normalnych komórek, mają one, zerowy czas relaksacji. Komórki rakowe, ze względu na polarność i nieregularny kształt charakteryzują się pewnym czasem relaksacji. Tak wiec rezonans magnetyczny, wykrywa różnice w czasie relaksacji, komórek zdrowych i komórek rakowych i podaje nam, lokalizacje tych komórek.